Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Benvenuto, Ospite
Nome Utente Password: Ricordami

Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena
(1 Online) (1) Ospite
 • Pagina:
 • 1
 • 2
 • 3

ARGOMENTO: Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena

Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena 9 Anni, 3 Mesi fa #2414

 • roman
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Messaggi: 227
 • Karma: 0
Vodič Kroz Lokalne Valute, Nekonvencionalne Platne Sustave I Sustave Razmjena

Lokalne valute, komplementarne valute, alternativne valute - Kako pokrenuti novi valutni sustav - Standardizacija valutnih sustava


Djetinjstvo je period divnih nepobjedivih snova. Što bi voljeli postati jednom kad narastemo, i u kakvom svijetu bi voljeli živjeti, želje su koje su tada ograničene samo duhom koji stoji iza tih ideja; a u svim mladim ljudima taj je duh beskonačan. Mogućnosti koje se pred našom budućnosti pružaju, čine se nepregledne.

Iako je svako od nas u konačnici proizvod svojih vlastitih odluka i unutarnjih izbora, kulturna atmosfera kojom odiše okružje svakako u velikoj mjeri određuje način na koji smo sposobni izraziti individualni karakter. Talentirani i sjajni tako ponekad znaju zaglaviti u tami i siromaštvu, a sramotni i zli ljudi često bivaju uzdizani kao poštovani pravednici. Dobri ljudi su nerijetko oslikani kao gadovi, a zlonamjernici bivaju cijenjeni kao sveci. Vremena u kojima živimo jako rijetko uspijevaju na iskreni način izraziti tko smo, što smo i kakvi smo zapravo.

Ljudska bića što bez dvoumljenja hrabro grabe naprijed ne prepuštajući kontrolu nad svojim sudbinama u tuđe ruke, primoravaju ambijente u kojima postoje na preispitivanje usvojenih principa. Međutim, najveći broj ljudi putuje kroz vrijeme posmatrajući događaje s tribina. Oni što plivaju uzvodno ili pokušavaju promijeniti smjer toka, obično su rijetki i zbunjujući za mase. Stoga se kao nešto što izlazi izvan krutih okvira na koje se naviklo, obilježavaju ekstremističkim epitetima. No povijest je puno puta pokazala i dokazala da je u odnosu na mnoge argumente, većina obično u krivu. Kao što ekstremist ne može biti onaj koji vjeruje u sve što mu je ispričala televizija, tako ekstremist ne može biti niti onaj koji ne vjeruje u bilo što što mu je ispričala televizija. Naš rok trajanja je kratak, obično ružan, ispunjen nepovoljnim okolonostima, katastrofama i bolnim trenucima. Zajednica u kojoj otvorene misli i slobodni duhovi neopterećeni predrasudama mogu istraživati, otkrivati i stvarati, jedino je društvo koje zaista može unaprijediti ljudski rod.


VODIČ KROZ LOKALNE, ALTERNATIVNE I KOMPLEMENTARNE VALUTE

"Dajte mi kontrolu nad stvaranjem i opskrbom novca država i nacija, i neće me zanimati tko i kakve zakone u njima kroji" - Mayer Amchel Rothschlid.

Sudbina valute je, i uvijek će biti, sudbina nacije! Svijet u kojem svi imaju jednaku priliku i mogućnost izbora, jedini je svijet koji ima čvrste noge na kojima može stajati.


Kako netko može razumjeti bilo što drugo, ako prvo ne razumije što je novac?
Novac I Mentalna Higijena
Novac, Banka I Financijska Enigma Monetarnog Sustava

Kako bi mogla izgledati ekonomija koja funkcionira dobro ne samo za 1% populacije, već i u interesu ostalih 99% ljudi?

Alternativna valuta (alternative currency), komplementarna valuta (complementary currency) i lokalna valuta (local currency ili community currency), sredstva su razmjene ili platna sredstva kroz koja se uspostavljaju, organiziraju i razvijaju ljudski odnosi. Iako danas u svijetu postoji više od 5 tisuća nekonvencionalnih - lokalnih, komplementarnih i alternativnih valutnih sustava - još uvijek nije prihvaćen univerzalni standard kojim bi se oni mogli kategorizirati. Njihov raspon varira od velikih i široko rasprostranjenih sustava, do novčanih sustava koji funkcioniraju u okvirima ulice ili susjedstva. Sve u svemu, čak je i mainstream ekonomiji do sada obavljeno zapanjujuće malo posla na polju različitih oblika novca i klasifikacijskoj shemi dizajnerskih izbora novčanih arhitektura.

Ekonomija Lokalnih Zajednica

Osim samim načinom stvaranja novca i metodom njegove distribucije, ekonomski razvoj lokalnih zajednica danas je također najčešće ugrožen i time što se ekonomska stabilnost lokalnih identiteta uglavnom narušava investiranjem napora lokalnih vlasti u izgradnju privlačnog ambijenta za strane investitore i velike multinacionalne korporacije, što kroz brojne birokratske povlastice rezultira otjecanjem kapitala izvan kruga lokalne ekonomije, uništavanjem lokalnih biznisa i gubljenjem postojeće poslovne infrastrukture. Lokalne zajednice u suočavanju s ekonomskim i društvenim krizama, u pravilu dužničke prirode, nisu primorane nemoćno promatrati tužnu sudbinu koja pogađa komunalne usluge, školske i predškolske ustanove, zdravstveni sustav, i slične stvari koje se danas smatraju za primarne potrebe. Temeljni problem - nedostatak novca, moguće je rješiti oslanjajući se na vlastite snage unutar lokalnih zajednica. Idealnu situaciju u tom smislu predstavlja pokretanje lokalne, komplementarne ili alternativne valute u kojem učestvuju i lokalne vlasti, no njihovo sudjelovanje u izgradnji novog ekonomskog modela ni u kom slučaju nije neophodno. Lokalni valutni sustav, komplementarni valutni sustav i alternativni valutni sustav, monetarni su ili drugim riječima novčani sustavi koji lokalnim zajednicama omogućuju ekonomski razvoj i društveni progres stvaranjem bogatstva i njegovom ravnomjernom raspodjelom unutar vlastitih teritorijalnih granica. Procvat lokalnog poslovnog prometa međutim nije plod koji se rađa sam od sebe, proširiti mrežu međusobne podrške u sredinama u kojima caruju banke i kompeticijska ekonomija, nije nimalo lako. Dijalog između čovjeka koji ima ideju o slobodi, i ljudi koji nemaju ideju o slobodi, u vidu "oslobodimo se dužničkog ropstva - ti si samo ljubomoran na našeg gospodara", redovna je i neizostavna pojava.

Ovaj korisni informacijski resurs, svakome može pomoći ne samo kao vodič u snalaženju kroz alternativne valute, komplementarne valute i lokalne valute; već i pri izboru najpovoljnijeg i najefikasnijeg alternativnog, komplementarnog i lokalnog valutnog sustava za primjenu u njegovoj lokalnoj zajednici, u svrhu izgradnje stabilnog i održivog društveno-ekonomskog modela.


Odabir Valute - Ključna Pitanja

- Ciljevi. Na osnovu ustanovljavanja prioritetnih potreba i raspoloživih resursa, uključujući i one do tada neiskorištene, zajednica određuje ciljeve koje je moguće ostvariti pokretanjem nekonvencionalnog valutnog sustava.

- Vrsta valute. Na osnovu upoznavanja s postojećim vrstama alternativnih, komplementarnih i lokalnih valuta, zajednica se odlučuje na izbor odgovarajuće vrste novca ili sama osmišlja svoj originalni inovativni novac.

- Organizaciona struktura. Unutar zajednice dolazi do formiranja tima ljudi koji će odgovorno administrirati valutnim sustavom, i raditi na njegovoj promociji i razvoju.

- Valutni mehanizam. Na osnovu utvrđivanja esencijalnih faktora kao što su pravila i odgovornost, vrijednost valute i pokriće valute, valutna rezerva, tečaj u odnosu na druge valute, postojanje kamata i njihova visina, način obavljanja transakcija, zajmovi, pokrivanje troškova i slično; zajednica se odlučuje na izbor nekog od postojećih nekonvencionalnih mehanizama za stvaranje i distribuciju novca, ili sama osmišlja svoju originalnu novčanu arhitekturu.


Postojeće Tipologije - Osnovna Klasifikacija

Svrha, osnovno sredstvo, funkcija, proces stvaranja novca, pokrivanje troškova.

Po specifikaciji "svrha", valute su podijeljene u sljedeće grupe: Zakonsko platno sredstvo, valute s komercijalnom namjenom, valute sa socijalnom namjenom.

Valute s komercijalnom namjenom su razvrstane u sljedeće podgrupe: B2B (business to business), B2C (business to consumer), C2C(consumer to consumer), C2B (consumer to business), hibridne forme.

Valute sa socijalnom namjenom su razvrstane u sljedeće podgrupe: Briga o starijim osobama, penzioneri, nezaposleni, edukacija, čuvanje djece, udruživanje u zajednicu, jačanje kulturnog identiteta, ekologija, ostale socijalne namjene, hibridne forme.

Po specifikaciji "osnovno sredstvo", valute su podijeljene u sljedeće grupe: Robni novac, kovanica, papirnati novac, elektronički odnosno digitalni novac, kombinacije osnovnih sredstava.

Po specifikaciji "funkcija", valute su podijeljene u sljedeće grupe: Opće sredstvo plaćanja, novac kao mjera za vrijednost, novac kao sredstvo razmjene, novac kao skladište vrijednosti.

Novac kao mjera za vrijednost je razvrstan u sljedeće podgrupe: Plaćanje u konvencionalnoj valuti, plaćanje u vremenskim jedinicama, plaćanje u fizičkim jedinicama.

Novac kao skladište vrijednosti je razvrstan u sljedeće podgrupe: Kamatonosne valute, valute neopterećene kamatama, valute s korisničkim naknadama, valute sa specifičnom vrijednošću izraženoj u vremenskim jedinicama, valute s istekom roka valjanosti, hibridne forme.

Po specifikaciji "proces stvaranja novca", valute su podijeljene u sljedeće grupe: Valute sa stvarnom pokrivenošću, osigurani krediti, neosigurani krediti, vaučeri otkupivi za konvencionalni novac, korporativni vaučeri, valute bazirane na lojalnosti klijenata, uzajamno kreditiranje, centralno izdavanje novca, hibridni procesi.

Po specifikaciji "pokrivanje troškova", valute su podijeljene u sljedeće grupe: Valute bez pokrivanja troškova, flat fee, transakcijske naknade, naplata kamata/naplata zakasnine/ostale naplate bazirane na vremenu, kombinacije.


Lokalne I Komplementarne Valute

U ekonomiji, pod lokalnom valutom se uobičajeno podrazumijeva oblik novca kojemu podloga nije nacionalna vlada, i kojemu podloga ne mora nužno biti zakonsko sredstvo plaćanja; a namijenjen je upotrebi na uskom prostoru.

Komplementarne valute predstavljaju oblik novca koji se koristi kao dodatak nekoj drugoj valuti, najčešće nacionalnoj valuti. Većina komplementarnih valuta su ujedno i lokalne valute.

Lokalne i komplementarne valute kroz cirkulaciju proizvoda i usluga koji su u tradicionalnom monetarno-financijskom sustavu inače neprodavljivi, te kroz zapošljavanje ljudi koji su u tradicionalnom monetarno-financijskom sustavu inače nezaposlivi, omogućuju zajednicama povezivanje potreba s inače neiskorištenim kapacitetima i resursima, i to bez podizanja poreza ili uvođenja novih nameta slične vrste. Hrana je odličan primjer kako i u kojoj mjeri lokalne i komplementarne valute mogu korisno poslužiti. Naime dok s jedne strane veliki broj ljudi doslovce umire od gladi, naše potrošačko društvo s druge strane baca ogromne količine proizvedene hrane samo zbog toga što za njenu distribuciju nedostaju monetarni instrumenti. Stvari slično stoje i kad su u pitanju nekretnine. Gradovi su danas prepuni napuštenih zgrada, praznih stanova i parcela. Kroz lokalne valute ili komplementarne valute, te bi se nekretnine mogle prodati, renovirati ili iznajmiti.

Potrebe kroz čije pokrivanje komplementarne i lokalne valute mogu iskazati puni potencijal alternativnog pogleda na ekonomiju, zaista su najraznolikijih oblika: Nezaposlenost, socijalna asistencija, pomoć neprofitnim organizacijama, potrebe u kulturnom sektoru, zdravstvena asistencija, razvoj lokalnog poslovnog prometa, potrebe ekološkog karaktera, odgoj i obrazovanje... Pomislimo samo na održavanje parkova, biblioteke, sigurnost, utočišta za siromašne, briga o napuštenim životinjama - koliko bi sve te stvari mogle bolje funckionirati da postoji novac kojim ih platiti.

Neiskorišteni resursi mogu se pronaći gotovo na svakom koraku. Svaki nezaposleni čovjek predstavlja neiskorišćeni kapacitet. Volonteri u neprofitnim udrugama i sličnim organizacijama također su neiskorišćeni kapaciteti koji kroz uključivanje u alternativne valutne sustave stiču mogućnost sudjelovanja u lokalnoj ekonomiji, odnosno zadovoljavanja ne samo svojih već i tuđih potreba - što dovodi do jačanja pozitivnog imidža lokalne valute u cirkulaciji; naime svima je drago koristiti usluge onih ljudi koji su korisni za cijelu zajednicu.

Širom svijeta postoje razne vrste komplementarnih i lokalnih valuta koje se međusobno razlikuju po namjeni, broju sudionika i karakteristikama unutar ove klasifikacijske sheme. Najpoznatiji primjeri komplementarnih valute su svakako 'WIR Bank' (Švicarska) i 'Social Money' (Argentina).

Komplementarna valuta Time Dollars koristi sate pruženih usluga kao pokriće na čijim osnovama stoji, a izdaje se putem uzajamnih kredita. Vrijeme odnosno radni sat svakog sudionika, vrednuje se jednako neovisno o tome radi li se o uslugama amatera i početnika, ili profesionalaca i stručnjaka.

RES je komplementarna valuta koja funkcionira u Belgiji. Ovaj sustav komplementarne valute broji oko 100.000 potrošača i 5.000 trgovaca. 1 RES vrijedi jedan euro.

Fureai Kippu ja japanski oblik nekonvencionalne valute koja unutar ekonomskog kruga kruži u elektroničkom obliku kao jedan sat pruženih usluga u sektoru brige o starijim i hendikepiranim ljudima. Fureai Kippu funkcionira kao naknada koja se isplaćuje onima što na razne načine poput odlaska u kupovinu i održavanja higijene, pomažu starijim i hendikepiranim osobama u mnogim stvarima koje nisu pokrivene nacionalnim sustavom zdravstvenog osiguranja.

BerkShares je primjer lokalne valute koji funkcionira na način da ljudi kupuju tu valutu po cijeni od 0,95 američkih dolara, a zatim je troše u radnjama lokalnih trgovaca. Trgovci zatim po istom tečaju zamjenjuju BerkShares za dolare.

Boya je lokalna valuta projekta 'Sustav Maia Maia Za Smanjenje Zagađenja Zraka (Maia Maia Emissions Reduction Currency System)'. Formula funkcioniranja je jednostavna: Svaka nova tona zagađenja oduzima globalnoj ekonomiji 100 dolara, dok 1 tona smanjenja zagađenja dodaje 100 Boya u lokalnu ekonomiju.

Ithaca Hour je najveći i najstariji sustav lokalne valute u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan Itaka Sat u odnosu na američki dolar vrednuje se 10 dolara, a općenito se upotrebljava kao plaćanje za jedan sat rada. Primarni cilj projekta je promicanje lokalnog ekonomskog razvoja. Tvrtke koje primaju Itaka Sate troše ih na lokalne robe, proizvode i usluge, razvijajući tako mrežu podrške za lokalni biznis. Iako su poduzeća izvan granica lokalnog teritorija dobrodošla prihvaćati Itaka Sate, lokalnu valutu moraju trošiti na lokalne proizvode i usluge kako se ne bi narušavala ekonomska održivost. U svojoj misiji promicanja lokalnog gospodarskog razvoja, Upravni odbor također lokalnim poduzećima i neprofitnim organizacijama odobrava beskamatne kredite u Itaka Satima.

Perfektna valuta još uvijek nije izmišljena, a i budućnost u kojoj ljudi možda više neće upotrebljavati novac, također je veliki ekonomski, politički i kulturni upitnik. Bilo kako bilo, ovisno o tome kako je postavljen, svaki sustav lokalne valute ima svoje pozitivne i negativne strane. Ponekad se zna desiti i da se početna prednost nakon određenog perioda pretvori u manu. U izboru vlastitog sustava lokalne valute, imajući u vidu specifične okolnosti područja na kojem egzistira, zajednica prije svega mora ustanoviti kolektivne ciljeve i namjenu, ispitati količinu potreba i resursa koje tradicionalni novčani sustav iz raznih razloga nije u stanju zadovoljiti i iskoristiti, razmotriti uvjete po kojima bi lokalni sustav razmjene trebao funkcionirati, te rješiti pitanje pokrića valute. Nije naodmet napomenuti da pokretači to jest graditelji nove strukture, zovimo je kako god nam se sviđalo - novčani sustav, platni sustav, monetarni sustav, financijski sustav, ekonomski model, poslovni model, sustav razmjene; moraju dobro poznavati novac i njegove funkcije. Zatim se lokalna zajednica, ovisno o tome da li se odlučila za neovisni ili mehanizam kojemu je neophodna potpora banaka, vlade ili lokalnih vlasti odnosno skupe birokracije; posvećuje usvajanju nekog od već postojećih valutnih rješenja ili razvoju vlastite inovacije.


Zakonsko Sredstvo Plaćanja

Zakonsko platno sredstvo ili zakonska valuta, termin je koji se upotrebljava za zakonom ili pravnim sustavom proglašeno i/ili dopušteno valjano sredstvo plaćanja financijskih obaveza. U modernoj ekonomiji, sva su nacionalna i internacionalna zakonska sredstva plaćanja takozvani "fiat money", u prijevodu novac bez ikakvog materijalnog pokrića izdan u obliku kamatonosnog duga. U principu, radi se o jedinoj valuti koja se u nekoj zemlji službeno prihvaća za plaćanje dugova i poreza. Katastrofalno negativna karakteristika zakonskih valuta, a ta je da se putem privatnih centralnih banaka kao izdavaoca, kroz njihovo prisvajanje emisone dobiti u visini svog stvorenog novca i profita od kamata, u pozadini skriveno odvija transfer proizvedenog stvarnog bogatstva u smjeru od radne populacije prema financijskoj eliti, čime se cijela nacija baca u vječno dužničko ropstvo; izvorni je razlog same pojave velikog broja komplementarnih i lokalnih valuta. Iz navedenog je poprilično lako zaključiti da je lokalna valuta koja funkcionira kao komplementarna valuta, odnosno kao suplement zakonskom sredstvu plaćanja, apsolutno preferirana od strane službene ekonomije i kao takva puno više podržavana u širenju popularnosti za razliku od lokalnih valuta koje funkcioniraju kao alternativne valute, odnosno kao zamjena za zakonska platna sredstva, a koje su nerijetko minirane zlonamjernom propagandom.


Valute S Komercijalnom Namjenom

B2B (business to business)

Termin B2B - od biznisa prema biznisu, odnosi se na elektroničko poslovanje između poduzeća kroz komercijalne transakcije, poput na primjer između proizvođača i veletrgovca, ili između veletrgovca i prodavača na malo. U ovom ekonomskom modelu dizajniranom u komercijalne svrhe, u kojeg spadaju sve takozvane 'komercijane barter valute', valuta se koristi kao jedinica razmjene. Njenom upotrebom se olakšava razmjena proizvoda, usluga i informacija na liniji proizvođač - dobavljač - kupac, i pridonosi smanjenju poslovnih troškova. Broj korporativnih i komercijalnih kompanija u svijetu koje pružaju uslugu barter razmjene, približava se znamenci 4000, a inače ih najviše funkcionira na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Procjenjuje se da je u 2010 godini, na globalnom nivou, otprilike 400.000 poduzeća koja sudjeluju u barter razmjenama sklopilo poslove u vrijednosti od 12 milijardi dolara.


B2C (business to consumer)

Termin B2C - od biznisa prema potrošaču, koristi se za odnose na području aktivnosti prodaje i asistencije koje komercijalna tvrtke uspostavljaju sa svojim klijentima. Volumen B2C transakcija je općenito puno manji od volumena B2B transakcija; razlog leži u tome što su B2C transakcije prodaje gotovih proizvoda, a B2B je proces obavljanja transakcija u kojeg je uključen cijeli opskrbni lanac.

Prihvaćanjem B2C lokalne ili komplementarne valute, građani podržavaju lokalna poduzeća. Mnoge tvrtke prakticiraju B2C oblik komplementarne ili lokalne valute kako bi povećale obim trgovanja. Kao primjer mogu poslužiti avionske kompanije koje izdaju "flyer miles", supermarketi koji izdaju "clubcards", ili knjižare koje izdaju "book tokens", a u upotrebi nisu rijetki niti svakojaki vaučeri ili kuponi za popust. Ovakve vrste valuta su najčešće denominirane u jedinicama koje su jednake nacionalnim valutama, što ih čini jednostavnim za upotrebu kako za poduzeća, tako i za kupce.


C2C (consumer to consumer)

Termin C2C - od potrošača prema potrošaču, odnosi se na platni sustav koji omogućuje potrošačima da međusobno interagiraju jedni s drugima. Za razliku od tradicionalnih tržišta u sklopu kojih potrošač kupuje proizvod ili uslugu od poduzeća, poslovni model 'consumer to consumer' predstavlja ambijent u kojem potrošači između sebe jedni drugima prodaju robu i usluge. Tipičan primjer sustava C2C su online aukcije, među kojima se po broju korisnika i volumenu trgovanja ističe eBay.

C2C model trgovanja od potrošača prema potrošaču, jednostavno je implementirati u okviru lokalne zajednice u svrhu sigurnog trgovanja osobnih proizvoda i usluga kroz komplementarni novac ili lokalni novac. C2C model je okarakteriziran kao trgovanje putem posrednika.


C2B (consumer to business)

C2B - od potrošača prema biznisu, posebni je oblik trgovanja u kojem potrošači po nekoj određenoj cijeni nude vlastite proizvode i usluge poduzećima. Odgovara li im ponuda, poduzeća dakle kupuju proizvode i usluge od potrošača, što je potpuna suprotnost tradicionalnom modelu poslovanja B2C u kojem potrošači kupuju od poduzeća.

Dvije trećine svjetskih Internauta danas koristi social media, Facebook koristi jedan od svakih devet ljudi na planeti, YouTube mjesečno generira skoro sto milijardi pregleda stranica, a tu su i prosječnih 250 milijuna tweetova dnevno. Dodamo li još i Google Adsense te afilijacijske programe kao što je Amazon, naveli smo najilustrativnije primjere C2B sheme. Oglašavanje bannera, tekstualni oglasi i čitav spektar raznih promotivnih instrumenata, uključujući platforme poput foruma i blogova, klasične su metode poslovnih aktivnosti na relaciji potrošač prema biznisu.

"STRO - Social Trade Organization", razvila je inovativni sustav "C3 - Consumer And Commerce Circuits" i uvela ga ne samo u Amsterdamu već i na mnogo široj razini od nacionalne - preciznije u Urugvaju, Južnom Brazilu i El Salvadoru. Radi se o sistemu čije se funkcioniranje bazira na Internetu. Uz neka osnovna pravila koja garantiraju solidne performanse, potrošači uz popust koji varira između 1 i 10%, konvencionalnim novcem od C3 mreže kupuju komplementarnu valutu - vaučere, čime se ohrabruju i ostali ljudi da se priključe sudjelovanju o toj mreži. Vaučerima se zatim kupuju proizvodi i usluge što ih članovi mreže nude u svojoj ponudi. Osim što se njima mogu obavljati plaćanja između sudionika, vaučere je uz nisku naknadu moguće i unovčiti. Korištenjem "C3 - Consumer And Commerce Circuits" sustava, tvrtke se probijaju do kupaca koje inače ne mogu zadobiti. Akumuliranim konvencionalnim novcem upravlja lokalna banka koja ga koristi za ponudu low-cost financiranja članovima ili projektima. Potrošači za lojalnost dobivaju popuste, a osim toga pomažu i kod donošenja odluka o načinima na koje se njihov novac u zajednici investira. Sva poduzeća i potrošači ravnopravno jednakim pravom glasa učestvuju u upravljanju sustavom.


Hibridne Forme

Mnoge lokalne valute i komplementarne valute funkcioniraju kao kombinacije gore navedenih sustava, ili je pak metoda njihovog izdavanja i distribucije rješena na neki neuobičajeni način, pa se stoga moraju svrstati u kategoriju 'hibridnih oblika'. Jedan od takvih primjera je WAT - sistem razvijen u Japanu, unutar kojeg u papirnatoj formi cirkulira valuta čija se vrijednost uspoređuje s električnom energijom i vremenom: 1 Wat = 1 kWh električne struje = 6 minuta uloženog ljudskog rada.


Valute Sa Socijalnom Namjenom

Briga O Starijim Osobama

'Briga o starijim osobama' je lokalna ili komplementarna valuta koja spada u valute sa socijalnom namjenom. Jednu od prvih komplementarnih valuta nakon 2 svjetskog rata koncipirale su žene u Japanu 1950 godine, sa svrhom pomaganja starijim i hendikepiranim osobama i djeci. Japanske žene su također 1978 godine pokrenule prvu "Banku Dobrovoljnog Rada", prototip koji se kasnije kao Banka Vremena pojavio i u zapadnim zemljama, osobito u Americi i Velikoj Britaniji.


Umirovljenici

'Umirovljenici' su također komplementarna valuta ili lokalna valuta koja je svrstana među valute sa socijalnom namjenom. Neke od prvih Time Dollar (Vremenski Dolar) nekonvencionalnih ekonomskih modela u Americi, Edgar Cahn je uveo po staračkim domovima i tako počeo podsticati aktivnosti međusobnog pomaganja između penzionera, što je rezultiralo jačanjem osećaja zajedništva.


Nezaposlenost

I 'nezaposlenost' je klasificirana kao komplementarna ili lokalna valuta sa socijalnom namjenom. Na primjer, prvi LETS sustavi pokrenuti u Kanadi 1982 godine, za cilj su imali rješavanje problema nestašice novca u područjima s visokim postotkom nezaposlenih ljudi. Tijekom cijele američke povijesti, građani su koristili lokalne valute kako bi zadovoljili svoje potrebe kroz lokalne biznise. Prije Građanskog rata, postojalo je više tisuća raznovrsnih lokalnih valuta, a Velika depresija je označila njihov trijumfalni comeback kad su ih nezaposleni ljudi počeli naveliko koristiti. Slična situacija se odigrala i u Argentini kad je država bankrotirala, a isto se i dan danas ponavlja širom svijeta od kad je 2007 eksplodirala najveća financijska kriza u povijesti čovječanstva.


Edukacija I Obrazovanje

Sljedeći primjer nekonvencionalnih valuta sa socijalnom namjenom predstavlja 'edukacija i obrazovanje'. Unutar sustava "MUSE system - Mutual Unit for Sustainable Education" cirkulira komplementarna valuta dizajnirana na način da podstiče učenje i podučavanje mladih ljudi. Community Service Dollar (C$D) kojeg je razvila neprofitna fondacija Skaggs Island, omogućuje plaćati na rate školovanje, javne usluge i porez. Brazilski "Saber" je komplementarna valuta koja se besplatno dijeli učenicima koji je zatim koriste za kupnju obrazovanja jedni od drugih.


Čuvanje Djece - Babysitting

'Čuvanje djece' je još jedna vrsta valute sa socijalnom namjenom. Postoji duga tradicija manje-više formalnih lokalnih grupa za babysitting koje sačinjavaju porodice što jedne drugima po potrebi vode brigu o djeci. U Nizozemskoj na nacionalnoj razini putem Interneta funkcionira sustav “Care Miles”. Orijentiran je prema pomaganju milijunima porodica koje imaju problema s pristupom centrima za brigu o djeci. "Baby-Bucks" je komplementarna valuta organizacije OakenExchange, kooperativne zajednice za brigu o djeci u Baltimoru. Obitelji koje se odluče sudjelovati, pridruživanjem dobivaju 40 baby-bucksa. Valuta se bazira na vremenu, vrijednost jednog baby-bucksa je 15 minuta, tako da 1 sat čuvanja djece košta 4 baby-bucksa, ili otprilike 4 dolara. Sudionici zarađuju dodatne iznose za kuhanje i slične izazove.


Udruživanje U Zajednicu

I 'udruživanje u zajednicu' je također oblik valute sa socijalnom namjenom. Logična posljedica povezivanja dugačke liste nezadovoljenih potreba s neiskorištenim resursima je poticanje na brže udruživanje u jače i efikasnije lokalne zajednice. Za razliku od modernih transakcija u današnjem komercijalnom svijetu, lokalne valute i komplementarne valute pružaju mogućnost susjedima da jedni druge puno bolje upoznaju i umjesto odnosa međusobne kompeticije razviju odnose međusobne kooperacije. Banke vremena i LETS sustavi, svakako su najpoznatiji predstavnici ove vrste valuta sa socijalnom namjenom. Ulagati u lokalnu valutu odnosno community currency znači ulagati u dugoročno zdravlje lokalne zajednice, a time i u vlastitu sreću i sigurnost. "Sharehood" je australski sustav koji za cilj ima izgradnju radosnih, održivih i elastičnih lokalnih zajednica poticanjem ljudi da upoznaju svoje susjede i međusobno dijele resurse. Svaki novi sudionik dobija 250 "samara", a online račun je limitiran donjom granicom od nule i gornjom granicom od 500 samara.


Jačanje Kulturnog Identiteta

'Udruživanje U Zajednicu' je isto lokalna ili komplementarna valuta koja spada u valute sa socijalnom namjenom. Između ostalog, jedan od razloga uspostavljanja nekonvencionalnih valutnih sustava je i jačanje osećaja pripadnosti nekoj zajednici ili određenom području. Mnoge komplementarne i lokalne valute nastoje na neki način simbolizirati karakteristike lokalnih identiteta, noseći na sebi povijesne osobenosti ili na primjer biljke. Novčanica Ithaca Hours tako ima logo u sklopu kojeg stoji natpis "U Itaku Vjerujemo".


Ekologija

Još jedan oblik komplementarnih i lokalnih valuta sa socijalnom namjenom je i 'ekologija'. U posljednje vrijeme, primjena lokalnih i komplementarnih valuta u ekološke svrhe je sve popularnija. Jedan od primjera je sustav "NU smart card" u upotrebi u Rotterdamu, koji funkcionira na način da se ljudi punjenjem pametne kartice zelenim poenima nagrađuju za ekološko ponašanje poput korišćenja javnog prijevoza, korišćenja alternativnih izvora energije i slično. Ti se zeleni poeni mogu iskoristiti za dobivanje popusta u okviru sličnih aktivnosti, čime se stvara dvostruki poticaj ponašanju na ekološki odgovoran način.


Ostale Socijalne Namjene

U ovom vodiču kroz lokalne, komplementarne i alternativne valute, spomenuti su samo neki nekonvencionalni valutni sustavi sa socijalnom namjenom. Listi specifičnih socijalnih funkcija u svrhu kojih se mogu implementirati alternativni oblici novca, gotovo da nema kraja. Iz tog razloga, jedan dobar dio svih postojećih komplementarnih i lokalnih valuta naziva se "social money", "social currency" i "social credit", ili u prijevodu i alternativni novac, i alternativa novcu.


Klasifikacija Valuta Po Specifikaciji "Osnovno Sredstvo"

Robni Novac - Commodity Money:

Povijest je upoznala zaista široki spektar raznoraznih formi robnog novca. Tijekom 2 svjetskog rata, zarobljenici su u logorima kao novac koristili cigarete. U prošlosti se kao valuta upotrebljavala čak i marihuana, no za robni novac su se najčešće uzimali plemeniti metali kao zlato i srebro, tekstil, sol, razne rukotvorine, domaće životinje...


Kovanice

Kovanica je precizno određena masa tvrdog materijala otpornog na habanje, koja se uz određene standarde proizvodi u velikim količinama kako bi se olakšala trgovina i platni promet. Iako znaju biti izrađene i od sintetičkih materijala, kovanice su uglavnom napravljene od metala i imaju kružni oblik. U današnje vrijeme u kojem se neporeciva činjenica da je cijeli svijet bankrotirao nastoji sakriti izdavanjem astronomskih količina virtualnog elektronskog kreditnog novca, plaćanje kovanicama kao nečim što je po samoj svojoj prirodi opiljivo rukama - malo pomalo se širom globusa zabranjuje zakonom.


Papirnati Novac

Iz razloga što se lako proizvodi, što su troškovi njegove proizvodnje niski, a i pogodan je za nošenje i rukovanje, papirnati novac je do nedavno bio najrasprostranjenija forma novca. Novčanica međutim ima i neke nedostatke, naime relativno ju je lako krivotvoriti, a i slabo je otporna na habanje. U današnje vrijeme u kojem se neporeciva činjenica da je cijeli svijet bankrotirao nastoji sakriti izdavanjem astronomskih količina virtualnog elektronskog kreditnog novca, plaćanje novčanicama kao nečim što je po samoj svojoj prirodi opiljivo rukama - malo pomalo se širom globusa zabranjuje zakonom.


Elektronski Novac

Elektronski novac ili digitalni novac kako se još naziva, danas je najrasprostranjenija forma novca. U teoriji elektronski novac je neuništiv, uglavnom se proizvodi klikovima kompjuterskog miša, a troškovi njegove proizvodnje su gotovo ravni nuli čime emisiona dobit postaje sto postotna. Baš kao što je najveći dio konvencionalnog novca u posljednjih četrdesetak godina postao elektronski novac, tako su i alternativne valute, i komplementarne valute i lokalne valute poprimile formu kompjuterskih bitova. Transakcije digitalnim novcem, najčešće se naravno obavljaju putem Interneta, privatnih kompjuterskih mreža, i bankomat odnosno kreditnih kartica.


Kombinacije Osnovnih Sredstava

Kombinacija različitih vrsta osnovnih sredstava pruža maksimalnu fleksibilnost. Jedna te ista valuta tako može postojati u različitim formama, što je najčešći slučaj kod nacionalnih valuta koje cirkuliraju u opticaju i kao elektronički novac, i kao papirnate novčanice, i kao metalne kovanice. Kombinacija različitih vrsta osnovnih sredstava je idealno rješenje jer se prednosti pojedine novčane forme mogu prilagoditi specifičinm aplikacijama valute.


Klasifikacija Valuta Po Specifikaciji "Funkcija"

Lokalne i komplementarne valute postoje kako bi se realizirali specifični ciljevi različitih lokalnih identiteta. Iz tog razloga, mnoge od tih valuta su osmišljene na način da se kroz njih razdvajaju osnovne funkcije novca tako što se ovisno o potrebama, lokalni novac primjenjuje u svrhu vršenja samo jedne od nekoliko postojećih mogućih funkcija novca.


Novac Kao Opće Platno Sredstvo

Čovjek koji je za nešto primio novac čija intrizična vrijednost odgovara nominalnoj, plaćen je onog trenutka u kojem je primio novac. Čovjek koji je za nešto primio novac zanemarive intrizične vrijednosti s natpisom "Plaća donosiocu" ili bez njega, plaćen je u prvom slučaju obećanjem da mu je uvijek garantirana sto postotna isplata u onome što po službenoj definiciji navedeni novac predstavlja, dok je u drugom slučaju plaćen ulaganjem vlastitog povjerenja u neopadanje kupovne moći nominalne vrijednosti primljenog novca.


Novac Kao Mjera Za Vrijednost

Vrijednost je uvijek rezultat nekog procesa vrednovanja. U procesu vrednovanja uspoređuje se značenje dva proizvoda ili dvije usluge iz perspektive pojedinca koji procjenjuje vrijednost. No sve dotle dok djeluju kao jedna cjelina, procjenitelj vrijednosti može biti i grupa ljudi, obitelj ili država. Unutar neke neprofitne udruge na primjer, svima neka humanitarna akcija ili prosvjed može isto vrijediti, no za svakog pojedinca cigarete, nova jakna, motocikl ili računala imaju različitu vrijednost.

Mjera za vrijednost je funkcija novca u kojem je on prihvaćen kao zajednički denominator, precizno definirani standard po kojem se mjeri vrijednost svih roba, dobara, proizvoda, usluga i aktivnosti. Ne samo sirovine, već osobni dohoci, iznajmljivanja i sve vrste plaćanja izražavaju se u novčanim terminima. Svakako najpoznatiji oblik novca kao mjere za vrijednost je zlatni novac. Ako se vrijednosti svih roba i proizvoda počnu mjeriti u vremenu, i posljedično izražavati u satima, onda će vrijeme postati mjera za vrijednost i posljedično univerzalni ekvivalent. Govoreći o novcu kao o mjeri za vrijednost, valja imati na umu da je povijest upoznala i fiksne i varijabilne mjere.

Novac koji služi kao mjera za vrijednost, ali iz raznih razloga uglavnom zakonske prirode - nije novac i nije u uporabi - zove se "obračunska jedinica".


Novac Kao Sredstvo Razmjene

Sredstvo razmjene je najvažnija funkcija svih onih valuta koje nemaju ulogu mjere za vrijednost, što se posebice odnosi na najveći dio svih postojećih alternativnih valuta, lokalnih valuta i komplementarnih valuta koje se kao na mjeru za vrijednost oslanjaju na nacionalne valute, iz čega se rađa velika kontradikcija budući da vrijednost nacionalnih valuta koje izdaju banke a ne države, kako mjera nigdje ničim nije definirana, slovima i brojkom iznosi nula odnosno 0.

Dakle, dok se novac s funkcijom mjere za vrijednost upotrebljava za mjerenje vrijednosti, sredstvo razmjene se koristi za prijenos vrijednosti. Stoga jedna vrsta novca može služiti kao sredstvo razmjene, a druga kao mjerilo vrijednosti. Pa ipak, iako mjerimo u jednim terminima, a plaćamo u drugim, ove dvije funckije novca su međusobno ovisne jedna o drugoj. Sredstvo razmjene bi bilo beskorisno da ne postoji neko zajednički usvojeno sredstvo koje na njega ima učinak.


Novac Kao Skladište Vrijednosti

U teoriji, kad bi kružio dovoljnom brzinom, jedan jedini dolar bi bio dovoljan da se njime obavljaju sva plaćanja na zemaljskoj kugli. U modernim vremenima, populacija nema problema s razumijevanjem novca kao sredstva za razmjenu, međutim, situacija se bitno mijenja kad je u pitanju razumijevanje funkcioniranja novca kao skladišta vrijednosti. Bankari, političari, ekonomisti i analitičari koji se pojavljuju na nacionalnoj televiziji i u štampi, izbjegavaju spominjati ovu važnu ulogu koju novac igra u našem monetarnom i financijskom sustavu. Razlog vjerojatno leži u tome što ta funkcija podrazumijeva da novac tijekom dužeg perioda konstantno održava svoju kupovnu moć.

U davnim vremenima, ljudi su najbolji način za zaštitu svoje imovine od poreza i razbojnika pronašli u konverziji bogatstva u novac ili nakit. Danas kad vlade i zakoni svim ljudima garantiraju sigurnost posjeda njihove imovine, nema te isprike kojom bi se mogla opravdati činjenica da je moderni novac za razliku od nekih drugačijih vrsta bogatstava - jako loše skladište vrijednosti. Na primjer, američki dolar je 100% svoje kupovne moći izgubio u stotinjak, a euro u samo nekoliko godina.


Novac Kao Mjera Za Vrijednost - Podgrupe

Plaćanje U Konvencionalnoj Valuti

Prednost komplementarnih i lokalnih valuta koje se oslanjaju na konvencionalnu nacionalnu valutu kao na mjeru za vrijednost, a velika većina lokalnih i komplementarnih valuta je upravo tog tipa, ogleda se u tome što njihovom upotrebom tvrtke i trgovine ne moraju koristiti višestruke sustave cijena - na primjer jedna cijena za biciklu u eurima, a druga u lokalnoj valuti. Velika mana ove opcije je ta što takve lokalne i komplementarne valute dijele sudbinu nacionalnih valuta, odnosno podložne su inflaciji i svim ostalim rizicima koje u sebi nose nacionalne valute s kojima su povezane.


Plaćanje U Vremenskim Jedinicama

Valutni sustavi u kojima iza valute kao mjera za vrijednost (obračunska jedinica) stoji vrijeme, općenito se nazivaju banke vremena ili vremenske banke (time bank). Vrijeme kao valuta ima najviše smisla kad se unutar sustava uglavnom odvija plaćanje usluga. Neki sustavi funkcioniraju na način da se vrijeme svih sudionika vrednuje jednako, a u nekima članove sustava ništa ne priječi da svoj radni sat naplaćuju više od 60 minuta - klasični primjer je razlika između nekvalificiranog radnika i visoko osposobljenog stručnjaka.

Ako nacionalna valuta propadne ili jako izgubi svoju vrijednost, posljedice se neće odraziti na vremensku valutu. Međutim, vrijeme kao valuta i nije baš najbolje prihvaćeno u poslovnom svijetu, a razlog tome leži u procjeni vrijednosti i izražavanju cijena - koliko sati za litru benzina? Neki valutni sustavi pristupili su ovom izazovu na način da je vrijednost vremenske jedinice ekvivalentna određenoj vrijednosti nacionalne valute; tako na primjer 1 Itaka Sat odgovara iznosu od 10 dolara.


Plaćanje u Fizičkim Jedinicama

Karakteristične prednosti i mane komplementarnih i lokalnih valuta koje se kao na mjeru za vrijednost oslanjaju na fizičke jedinice poput kilograma, unca ili kilometara, slične su karakterističnim prednostima i manama vremenskih valuta.

Iz nekog "nepoznatog" razloga, nacionalna valuta to jest konvencionalni novac, nigdje ničim nije definiran u odnosu na primarnu karakteristiku svake vrste novca - koliko čega vrijedi. Uprkos tome što se po hrvatskoj Wikipediji o inflaciji zna jako mnogo ali ipak nedovoljno da bi se ona mogla izliječiti; općenita definicija pljačke i krađe je ta da se radi o kaznenom djelu permanentnog oduzimanja neke vrijednosti od nekoga, uglavnom obmanom ili upotrebom sile. Ovisno o tome kako su postavljeni, neki valutni sustavi u kojima se kao mjera za vrijednost koristi fizička jedinica, divno ukazuju na to da inflacija i nije baš toliko neobjašnjiva misterija - određena valuta je tako za razliku od konvencionalnog novca gram srebra i danas, i sutra i za deset ili sto godina.

Neke od valuta u kojima određena fizička jedinica predstavlja vrijednosnu jedinicu, omogućuju dakle stvarnu fizičku povezanost novca i proizvoda i usluga što se unutar lokalnog ili komplementarnog kruga kupuju i prodaju. Ako većina proizvoda u cirkulaciji predstavlja tipičnu karakteristiku nekog područja, onda se taj proizvod može uzeti za bioregionalnu valutu te oblasti.

U Osaki, gdje se drveni ugljen na veliko proizvodi i konzumira, formula bioregionalne valute je da se jedan gram drvenog ugljena smatra ekvivalentom za 1 yen. U Yokohami, valuta "Leaf" se bazira na žitaricama. Valuta Wara koja se upotrebljavala u Njemačkoj dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća, bila je denominirana u kilogramima ugljena.

U ovu vrstu lokalnih i komplementarnih valuta također spadaju prije spomenute "Airline Mile system" (avionske milje) i WAT (električna energija).


Novac Kao Skladište Vrijednosti - Podgrupe

Kamatonosne Valute

Jedan od načina na koje lokalni i komplementarni valutni sustavi mogu potaknuti sudionike na skladištenje vrijednosti u obliku novca je plaćanje kamata. Tipičan primjer kamatonosne valute je nacionalna valuta, novac koji se stvara zaduženjem prema bankama. Međutim, kad je riječ o skladištenju vrijednosti, onda treba imati u vidu da se pod time ne podrazumijeva smanjivanje uskladištene vrijednosti. Temeljni problem kamata je što one orijentiraju svaki sustav prema shvaćanju novca kao vrijednog samog po sebi, a ne kao vrijednog za ono što bi u stvari trebao predstavljati. Naime kad su u pitanju kamate i održivost, onda se neizostavno mora naglasiti da se u sefu banke, jedan dolar može pretvoriti u dva ili čak i više njih, no nema tog čarobnog štapića koji bi u seljakovom skladištu mogao izvesti istu stvar s paradajzima i krumpirima.

Kamata je iznos koji se proporcionalno vremenskom periodu naplaćuje onima koji su kroz kredit posudili novac od banke ili valutnog sustava, odnosno iznos koji se isplaćuje onima što u banku ili valutni sustav polože depozit.


Valute Neopterećene Kamatama

Beskamatne valute - termin najbolje govori sam za sebe, valute su koje funkcioniraju bez kamata. Između ostalih prednosti ove vrste valuta, treba spomenuti da su one monetarni mehanizam u kojem je kamatarenje, ili kako se još naziva lihvarenje ili zelenaštvo, nepoznata pojava.

1750 godine, u vrijeme dok su Sjedinjene Američke Države još uvijek bile engleska kolonija, Benjamin Franklin je napisao da na cijelom svijetu nema sretnije i naprednije populacije od one koja je živjela na tom području. Prosperitet i blagostanje je objasnio činjenicom da u kolonijama sami sebi izdaju svoj vlastiti novac "Colonial Scrip", da sami kontroliraju njegovu kupovnu moć, i da za njegovu upotrebu nikome ne trebaju plaćati nikakve kamate.

"Greenback" je valuta neopterećena kamatama koja je Abrahamu Lincolnu omogućila pobjedu u Građanskom ratu.

1963 godine, Predsjednik Kennedy je Izvršnom naredbom 11110 izdao u opticaj iznos od preko 4 milijardi dolara. Te su novčanice na sebi umjesto "Novčanica Federalnih Rezervi" nosile oznaku "Dolar Sjedinjenih Američkih Država".

Kao noviji primjer za interest-free currency, može se navesti "Social credit".


Valute S Korisničkim Naknadama

Naplata ležarine je klasični primjer valute s korisničkim naknadama. Ležarina je naknada koja se proporcionalno određenom vremenskom periodu unutar komplementarnih i lokalnih valutnih sustava skida s računa s pozitivnim bilancama. Može se opisati kao pristojba za parkiranje valute ili korišćenje valute. Ležarina u principu funkcionira kao negativna kamatna stopa s ciljem destimulacije akumulacije valute. Dakle ležarina je metoda čija primjena služi bržem kruženju novca.

Komplementarna valuta Peanuts u Japanu, primjer je sistema u kojem se naplaćuje ležarina (1% mjesečno).


Valute Sa Specifičnom Vrijednošću Izraženoj U Vremenskim Jedinicama

Postoje i valute koje su karakterizirane takozvanom "step" funkcijom čiji je upaljač vrijeme. Radi se o surovijem načinu naplate ležarine. Još je u Srednjem vijeku bila raširena praksa "obnavljanja novca" - svakih nekoliko godina valuta se povlačila iz upotrebe, a pri zamjeni određenog iznosa stare valute dobijao se iznos nove valute čija je vrijednost bila manja za recimo 25%. Kroz taj se proces, u stvarnosti jedan oblik poreznog nameta, financirala lokalna monetarna vlast - grofovi, knezovi ili biskupi; te obeshrabrivala akumulacija valute.

Sustavi "scrip systems" u kojima se kupuju periodične markice i njima zatim obilježavaju valute kako ne bi izgubile svoju vrijednost, moderni su vidovi primjene ovog principa.


Valute S Istekom Roka Valjanosti

Valute s istekom roka valjanosti predstavljaju najradikalniji vid "step" funkcije. Na dan isteka valjanosti valute, primjenjuje se oporezivanje od 100%.


Podjela Novca Po Specifikaciji "Proces Stvaranja Novca"

Proces stvaranja novca je širokoj publici najmanje familijaran, no radi se o najvažnijoj klasifikaciji u ovom vodiču kroz lokalne valute, nekonvencionalne platne sustave i sustave razmjena. Proces stvaranja novca je direktno povezan s ekonomskom glavnom točkom dnevnog reda "odnos potražnje i ponude novca". Iako odnos ponude i potražnje na prvi pogled može izgledati najjednostavnija stvar, povijest je pokazala da taj princip zna biti i jako zamršena zagonetka koju ni najdetaljnije analize nisu u stanju razmrsiti. Naime, kako je potražnja često umjesto stvarnih potreba samo izraz želja, tako je i ponuda novca često samo ponuda valute, a ne ponuda vrijednosti; što na kraju može rezultirati propadanjem sustava kako nacionalne valute, tako i sustava komplementarne valute ili sustava lokalne valute. Dakle ravnoteža između potražnje i ponude novca, skupa s pitanjima tko je vlasnik valute u momentu njenog izdavanja i tko je njen vlasnik u cirkulaciji, odnosno čija je emisiona dobit (seigniorage), faktor je od kritične važnosti za održivost bilo kojeg novčanog sustava.

Prilikom pokretanja neke lokalne ili komplementarne valute, teži se k uspostavljanju ravnoteže između jednostavnosti izdavanja valute i truda kojeg je potrebno uložiti da bi se prvo stekli a zatim i konstantno održavali povjerenje i kredibilitet kod korisnika. Pronaći adekvatnu ravnotežu između ova dva cilja igra veoma važnu ulogu u stvaranju snažnih i zdravih komplementarnih i lokalnih valuta. Nekim metodama se novac lako stvara i pristupačniji je većem broju ljudi, no za uzvrat je teže održavati njegov kredibilitet; dok se drugim metodama novac teže stvara ali mu je lakše održavati kredibilitet.


Valute Sa Stvarnom Pokrivenošću

Valute sa potpunim stvarnim pokrićem u dobrima, robama, sirovinama, proizvodima ili uslugama, obično su najjače valute jer zrače valutnim kredibilitetom. Samom svojom prirodom, valute sa stvarnom pokrivenošću predstavljaju odlično rješenje za vječno prisutni problem kad je u pitanju novac - njegovo prekomjerno izdavanje. U prošlosti, mnoge valute su imale pokriće u realnim, opipljivim stvarima - zlato, srebro, pšenica i slično. Moderan konvencionalni novac kojim se služe sve nacije svijeta, naziva se "Fiat money"; radi se o novcu bez ikakvog materijalnog pokrića koji cirkulira samo zahvaljujući višoj zakonskoj sili. Neke komplementarne i lokalne valute imaju pokriće u konvencionalnom novcu koji je pak bez ikakvog pokrića, dok druge za pokriće uzimaju neke specifične proizvode ili usluge.

BerkShares je valuta koja je u potpunosti pokrivena američkim dolarom, a još jedan takav primjer je i Salt Spring Island na kojem cirkulira valuta u potpunosti pokrivena kanadskim dolarom.


Osigurani Krediti

Postoje dvije osnovne vrste kredita, osigurani krediti i neosigurani krediti. Kredit nije šala, svaki mjesec jedan dio plaće se mora odvajati za njegovo vraćanje. Neplaćanje kredita može imati veoma izbiljne posljedice.

Zaduživanje pod hipotekom se može smatrati oblikom valute sa stvarnim pokrićem, iz jednostavnog razloga što iza kredita kao podloga stoji kreditni kolateral. Neke komplementarne i lokalne valute se posuđuju s kamatama, a neki lokalni i komplementarni valutni sustavi nude kredite bez kamata.

Valute koje se izdaju kao osigurani krediti po logici stvari lakše stiču kredibilitet među širom publikom, međutim, ljudi i firme koji ne raspolažu kolateralom kojeg je neophodno ponuditi kao garanciju za kredit, mogu se susresti s poteškoćama u pristupu tim vrstama valute.


Neosigurani krediti

Za razliku od osiguranog kredita, neosigurani krediti su oni krediti za koje zajmoprimac ne mora nuditi garanciju, vjerovnik se oslanja na ugovorne obveze da će dužnik vraćati posuđeni novac. Budući da su nepostojanjem kreditnog kolaterala rizici puno veći, kreditori uglavnom naginju prema odobravanju manjih iznosa s većim kamatnim stopama i kraćim rokovima otplate.

Nasuprot osiguranim kreditima, valute u obliku neosiguranih kredita su valute kojima populacija može puno lakše pristupiti, ali je zato njihova glavna mana valutna vjerodostojnost. Naime, umjesto čvrstog fizičkog argumenta, prepreka prekomjernom izdavanju novca je obično obećanje.


Vaučeri Otkupivi Za Konvencionalni Novac

Vaučeri otkupivi za konvencionalni novac predstavljaju sistem unutar kojeg kao sredstvo razmjene cirkuliraju vaučeri koje je kroz nacionalnu valutu moguće i kupiti, i po nekim unaprijed određenim uvjetima ponovno otkupiti.

Chiemgau Voluntary Association (Švicarska) razvila je sustav vaučera s podlogom u eurima, u kojem je jedan chiemgauer ekvivalentan jednom euru.

Swiss Lunch-Check Cooperative razvila je sustav u kojem članovi na 4.500 platnih lokacija švicarskim francima kupuju vaučere čiji rok valjanosti nema isteka.

Swiss Travel Fund Reka Cooperative razvila je sustav u kojem nekih 2,5 miljuna članova na 8.500 platnih lokacija švicarskim francima kupuju vaučere čiji rok valjanosti nema isteka.

Talent Exchange Ring (Austria), sustav je u kojem se vaučeri kupuju za eure. Formula: 1 sat = 100 talenta = 7,8 eura.


Korporativni Vaučeri

Korporativni vaučeri su vrsta vaučera sa karakteristikama sličnim vaučerima otkupivim za konvencionalni novac. Od njih se razlikuju po tome što nisu otkupivi za nacionalnu valutu. Mogu se poklanjati, na primjer kao besplatni kuponi u novinama, ili ih je moguće kupiti uz neki određeni popust. U zamjenu za korporativne vaučere nije moguće dobiti gotovinu, ali se zato njima mogu priuštiti neki proizvodi ili usluge. Najčešće se koriste samo između izdavaoca i kupca, iako ima slučajeva u kojima cirkuliraju i kao sredstvo plaćanja među klijentima. Najpoznatiji primjer ovog tipa vaučera su "give aways" simboli za popust u supermarketima.


Valute Bazirane Na Lojalnosti Klijenata

Komercijalne lokalne valute i komercijalne komplementarne valute koje proporcionalno njihovoj kupnji konvencionalnim novcem, potrošačima izdaju tvrtke, nazivaju se valute bazirane na lojalnosti klijenata. Radi se o korporativnim ceduljama kojima se obično mogu kupiti proizvodi i usluge korporacije koja ih izdaje, ili proizvodi i usluge poduzeća koja sudjeluju u sustavu. Valuta avio-kompanija "Frequent Flyer Miles" bila je prvi sustav ovog tipa razvijen do velikih razmjera, a "Tesco" lojalna valuta u Engleskoj danas vjerojatno predstavlja jedan od najuspješnijih sistema.

U principu, pokriće valute bazirane na lojalnosti klijenata je reputacija firme koja ju izdaje.


Mutual Credit - Uzajamno Kreditiranje

Uzajamno kreditiranje je termin koji se koristi za valutni sustav u kojem se valuta izdaje kroz transakcije između članova na način da istodobno za jednu stranu predstavljaju dugovanje, a za drugu stranu potraživanje. Drugim riječima, sudionici se među sobom kreditiraju, odnosno zadužuju jedan kod drugog. Na primjer, izraženo u vremenu, ako Suzana uradi neki posao od jednog sata za Marka, saldo njenog računa će se povećati za 1 sat, a Marko će postati dužan za 1 sat. Poslovnim dogovorom između sebe, Suzana i Marko su sami stvorili iznos valute neohodan da bi se transakcija uopće izvršila.

Kao primjer uzajamnog kreditiranja može poslužiti LETS sustav.

Budući da se radi o samoregulirajućem sustavu, glavne prednosti uzajamnog kreditiranja su da ne postoje rizici od inflacije, i da uvijek ima dovoljno valute na raspolaganju - količina stvorenog novca konstantno savršeno odgovara potrebama.


Centralno Izdavanje Novca

Izdavati novac putem jednog centralnog ureda i kroz njega ga distribuirati svima ili samo onima koji zadovoljavaju neke određene preduvjete, spada među najjednostavnije načine za izdavanje valute. Klasičan primjer ovog načina izdavanja novca predstavljaju središnje banke. Što se pak tiče alternativnih područja, navedimo njemački sustav "Währungsreform" uveden nakon Drugog svjetskog rata, argentinski "Credito system" i japanski eksperiment s kupovnim bonovima 1999 godine.


Hibridni Procesi Izdavanja Novca

Način izdavanja lokalne valute i komplementarne valute može predstavljati i kombinaciju gore opisanih različitih metoda stvaranja novca. Na primjer, WIR se izdaje i kao uzajamno kreditiranje i kroz centralni ured kao osigurani kredit. Dodatni primjer su neke komplementarne i lokalne valute sa socijalnom namjenom koje tvrtke u djelomičnim plaćanjima prihvaćaju kao lojalne valute.


Podjela Novca Po Specifikaciji "Pokrivanje Troškova"

Zvali ga sustav alternativne valute, sustav komplementarne valute, sustav lokalne valute, sustav razmjene ili na primjer nekonvencionalni platni sustav - kako ne bi prestao funkcionirati, svaki od njih košta neko vrijeme u kojem se ulažu neki ljudski napori u njegovo održavanje. Te troškove uobičajeno prate i troškovi održavanja infrastrukture. Zna se desiti da se dio troškova pokrije samom lokalnom ili komplementarnom valutom, najčešće se to odnosi na ljudski rad; međutim troškovi kao što su Internet, telefonske veze ili na primjer kompjuteri, uglavnom se moraju pokriti zakonskim platnim sredstvom. Ukoliko ovaj aspekt nije dobro razrađen, funkcioniranje i održavanje nekonvencionalnog valutnog sustava ima tendenciju postepenog opadanja kvalitete, što na kraju može dovesti i do raspada cijelog sustava. Ukratko, ako pitanje pokrivanja troškova odnosno generiranja prihoda nije rješeno na samom startu, sustav komplementarne ili lokalne valute gotovo sigurno neće biti održiv na duže staze. Stoga je prvi korak jasno podijeliti troškove na one koji će se moći pokrivati lokalnom ili komplementarnom valutom, i one druge koje će biti nužno plaćati konvencionalnim novcem. U principu postoje dva tipa proračuna koje treba donijeti za svaki od navedenih nekonvencionalnih novčanih sustava, a to su početni proračun i proračun koji pokriva daljni rad i razvoj. Neki od načina za generiranje prihoda, opisani su u donjim redovima.

Bez ikakve sumnje, imati niske troškove je najbolji mogući pristup. Ako su troškovi koje treba platiti konvencionalnim novcem visoki, komplementarni valutni sustavi i lokalni valutni sustavi će se prije ili kasnije suočiti s financijskim poteškoćama. S troškovima koji se odnose na lokalnu ili komplementarnu valutu dosta se lakše nositi iz jednostavnog razloga što se ti problemi rješavaju mogućnostima koja se nude postavljanjem načina funkcioniranja samih sustava. Svaki od dole navedenih primjera mehanizama za pokrivanje troškova ima neke svoje prednosti, ali i mane. Ključni kriterijum kojeg treba imati na umu prilikom odabira mehanizma za pokrivanje troškova, svakako je taj da bi izabranu opciju trebalo koristiti kao poticaj koji je u skladu s ciljevima pokrenutog projekta. U tom smislu, naplata transakcija je loš izbor jer djeluje upravo suprotno od poticanja na upotrebu valute, dok su članarina i naplata zakasnine poželjnije solucije jer ohrabruju na trgovanje kroz lokalnu ili komplementarnu valutu.


Valute Bez Pokrivanja Troškova

Prva od niza opcija je uopće ne pokrivati nikakve troškove. Za onaj dio troškova koji se odnosi na komplementarnu ili lokalnu valutu, u većini sustava baziranih na uzajmnom kreditiranju jednostavno se otvori "račun za zajedničko dobro" koji se zatim tereti za onoliko koliko se isplaćuje ljudima što obavljaju poslove vezane za funkcioniranje, održavanje i razvoj sustava. Za druge vrste sustava i/ili za onaj dio troškova koji se odnosi na konvencionalni novac, ne pokrivati nikakve troškove je održivo samo u slučaju da sustav sam po sebi ne stvara nikakve troškove, ili ako se neka organizacija ponudi kao sponzor projekta pružati neophodna sredstva. Neki peer-to-peer sistemi su zapravo dizajnirani na način da ne stvaraju nikakve troškove, pa je stoga ili članstvo u njima besplatno, ili u sklopu njih nije ugrađen mehanizam za pokrivanje troškova.


Flat Fee

Flat fee je naredna tipična opcija pokrivanja troškova. Flat fee može funkcionirati kao periodično plaćanje članarine, ili kao startna naknada čijim plaćanjem članovi postaju sposobni sudjelovati. U nekim slučajevima članarine nisu jednake za sve sudionike, naprimjer ponekad kompanije moraju plaćati više od pojedinaca. To se obično odnosi na pokrivanje troškova u konvencionalnom novcu.


Transakcijske Naknade

Jedna kategorija transakcijskih naknada aplicira se posebno za svaku transakciju, a temelji se na naplati malog postotka od ukupnog iznosa transakcije, dok druga kategorija transakcijskih naknada znači isti fiksni iznos naknade po svakoj transakciji. Iako se u nekim nekonvencionalnim valutnim sustavima prakticira periodična naplata naknada i to s obzirom na sveukupni mjesečni iznos, navedene sume se uglavnom naplaćuju u trenutku obavljanja transakcije. Također, naknade se uglavnom naplaćuju u istoj valuti u kojoj se same transakcije obavljaju, no postoje i izuzeci u kojima se na primjer transakcija vrši u lokalnoj valuti, a naknada naplaćuje u konvencionalnom novcu.


Naplata Kamata, Naplata Zakasnine I Ostale Naplate Bazirane Na Vremenu

Opcije poput naplate kamata, naplate nepoštivanja vremenskih rokova i ostale vrste naplata po jedinici vremena, odlični su kandidati za pokrivanje tekućih troškova kad se radi o nekonvencionalnim valutnim sustavima.


Kombinacije

Nekonvencionalni platni sustavi soluciju za pokrivanje troškova često nalaze u raznim kombinacijama prethodno navedenih mogućnosti. Kao primjeri takvih kombinacija mogu se navesti naplata naknada za prekoračenje određenih i pozitivnih i negativnih bilanci, naplata i zakasnine i kamata, naplata i članarina i transakcijskih naknada... Iako to nije pravilo, članarine su uglavnom mehanizam koji se koristi za pokrivanje rashoda u konvencionalnom novcu, dok drugi mehanizmi služe pokrivanju rashoda u lokalnoj ili komplementarnoj valuti.


Neki Nekonvencionalni Valutni Sustavi I Sustavi Razmjena

Ekonomska perspektiva ograničena je sama sobom na funkcije novca i njegove materijalne osnove, te otkriva jako malo o potpunoj slici novčanih sustava. Budući da su gotovo sve alternativne valute, komplementarne valute i lokalne valute rođene kao specifične ideje o rješenju društvenih i ekonomskih problema, postojeće klasifikacijske sheme u mnogim aspektima nije zadovoljavajuće.


LETS - Local Exchange Trading Systems

Poznati i kao LETSystems, ovi sustavi lokalne razmjene i trgovanja bazirani na povjerenju, predstavljaju demokratski organizirane neprofitne poslovne zajednice koje sudionicima pružaju informacijske usluge i evidenciju transakcija kroz koje se u lokalnoj valuti obavljaju razmjene proizvoda i usluga.

Termin "Local Exchange Trading System" osmislio je 1983 godine Michael Linton. Linton je neko vrijeme u gradu Courtenay na istočnoj obali otoka Vancouver vodio sustav "Comox Valley LETSystems". Sustav je dizajnirao tako da umjesto kao zamjena za nacionalnu valutu funkcionira kao njen dodatak. Kasnije su se pojavili ljudi koji su neke LETS sustave postavili na način da umjesto kao dodatak funkcioniraju kao zamjena za nacionalnu valutu.

I LETS sistemi često imaju iste probleme kao i oni s kojima se suočavaju sve nevladine udruge, neprofitne organizacije i zajednice volontera. Organizatori se žale da su preumorni od puno posla kojeg moraju odrađivati, što je do sada rezultiralo zatvaranjem i ne baš tako malog broja LETS sustava. Mnogi od tih problema mogu se međutim prevladati efikasnijim organiziranjem i softwerskim aplikacijama.

Odmah po učlanjenju u LETS sustav, novi sudionici mogu početi s trgovanjem bez obzira na to što je saldo njihovog računa pozitivna nula. Ljepota LETS sustava baziranih na vremenu leži u tome što se sredstvo razmjene umjesto da je unaprijed neophodno, stvara svaki put samim činom obavljanja trgovanja između dvije strane. Kupac ide u dug za cijenu koja je izražena u broju radnih sati, a saldo računa prodavatelja raste za isti iznos. Kao što prodavac može potrošiti svoje akumulirane sate na usluge iz ponude drugih sudionika, tako i kupac može izaći iz duga nudeći svoje usluge ostalim članovima. Neki LETS sustavi imaju limitirane visine pozitivnih i negativnih bilanci na računima sudionika. Jedini uvjet kojeg moraju ispuniti članovi koji se odluče napustiti sustav, je taj da stanje računa dovedu na nulu.

Negativne strane LETS sustava su te što u trgovanju mogu sudjelovati samo članovi, što i nisu baš najvidljiviji i što ne uspijevaju stvoriti veće zajednice ljudi. Aktivnosti među grupacijama unutar LETS sustava uglavnom naginju stagniranju kad članovi s traženim vještinama nakupe puno valute, ali se nađu u situaciji da tu valutu nemaju gdje potrošiti.


Crom - Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti

Sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti pod nazivom Sustav Alternativne Valute Crom, specifičan je po tome što temeljen na principu 'Slobodne Valute - Slobodna Tržišta - Slobodni Ljudi - Slobodni Planet', u odnosu na ključna pitanja što je uopće vrijednost i kome pripada pravo tog definiranja, ne nameće sudionicima administrativni monopol na odabir platnog sredstva odnosno sredstva za razmjenu, već svakom članu omogućuje poslovati i trgovati kroz bilo koje sredstvo plaćanja ili sredstvo razmjene po njegovom slobodnom vlastitom izboru. Unutar sustava kao univerzalno, ali neobavezno platno sredstvo cirkulira Crom Alternativna Valuta - kombinacija fiksne količine pet plemenitih metala. Za razliku od lokalnih valutnih sustava, Crom je jednako dobro primjenjiv i na lokalnom i na globalnom nivou, a za razliku od komplementarnih valutnih sustava, ne predstavlja dodatak nacionalnoj valuti već pravu zamjenu za konvencionalni novac.

Sustav Alternativne Valute Crom začet je 2007 godine kao inovacija koja uvijek teži prema što većoj fleksibilnosti, a ideja koju je inicijalno osmislio Đurić Aljoša iz Pule, od 2009 se razvija kroz upravo u tu svrhu formiranu Udrugu Crom Alternativna Razmjena.

Sustav pruža mogućnost podizanja kredita u alternativnoj valuti, te zamjenu konvencionalnog novca u alternativnu valutu i obratno. Budući da je izdavanje valute bazirano na ekvivalentnom odnosu sa stvarnim vrijednostima, novčana ponuda je uvijek kompaktibilna s potražnjom novca, pa su time uklonjeni rizici od inflacije.Alternativna Valuta Crom izdaje se u elektroničkom obliku, pa je mana i ovog sustava ta što trgovati kroz njega mogu samo registrirani sudionici. No prvi oblik papirnatog platnog sredstva "Crom Tranzicijski Ček" koji je upravo ugledao svjetlo dana, iako još uvijek namijenjen samo registriranim članovima, optimistična je i obećavajuća najava da će se i planirane papirnate novčanice uskoro pojaviti na ulicama gradova i sela.

Sama Crom Alternativna Valuta preorijentacija je s koncepta "novac - dug" na "novac - imovina", a postoje naznake da će se cijela shema ubrzo s terminologije "novac" i "valuta" preorijentirati na terminologiju "vrijednost".


Barter Systems, Inc.

Barter Systems, Inc je organizacija osnovana s ciljem da bez upotrebe gotovog novca, poduzetnicima, biznismenima i profesionalcima pruži drugačiju mogućnost zadovoljavanja njihovih poslovnih i personalnih potreba. Klijenti međusobno trguju kroz "BSI trade dollars" zarađene prodajom proizvoda i usluga jedni drugima. Iako je ova barter mreža poprilično široko rasprostranjena, sudionici mogu poslovati i s članovima drugih barter razmjena lociranim diljem svijeta kao npr u Sjevernoj Americi, Karibima, Europi, Australiji i Južnoj Americi.
Give a man a gun and he can rob a bank, give a man a bank and he can rob the world.
Crom Alternative Currency System

Date li čovjeku pištolj on može opljačkati banku, date li čovjeku banku on je u stanju opljačkati cijeli svijet.
Crom Alternativna Valuta

Date a un uomo una pistola e può rapinare una banca, date a un uomo una banca e può derubare tutto il mondo.
Crom Notizie Alternative
Ultima modifica: 9 Anni, 3 Mesi fa Da roman.

Re: Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena 9 Anni, 3 Mesi fa #2415

 • vlado
 • Offline
 • Senior Boarder
 • Messaggi: 42
 • Karma: 0
razgovor_s_bogom.jpg


Čovjek: Bože?

Bog: Da, reci.

Čovjek: Mogu te nešto pitati?

Bog: Naravno!

Čovjek: Što za tebe predstavlja milijun godina?

Bog: Jednu sekundu.

Čovjek: A milijun eura?

Bog: Jedan cent.

Čovjek: Bože, možeš mi dati jedan cent?

Bog: Pričekaj samo sekundu.

Re: Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena 9 Anni, 3 Mesi fa #2417

 • Valter
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Messaggi: 4
 • Karma: 0
Pozdrav Roman, mislim da je ovaj tvoj "Vodič Kroz Lokalne Valute, Nekonvencionalne Platne Sisteme I Alternativne Sustave Razmjena" pravi pogodak u sridu

To što se neka ideja možda na prvi pogled čini smiješnom, možda i ne znači da je odmah treba zanemariti, možda prvo treba samo malo hrabrosti usuditi se shvatiti je, a onda malo više hrabrosti odvažiti se progurati je...

Re: Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena 9 Anni, 3 Mesi fa #2428

 • kaubojka
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Messaggi: 1
 • Karma: 0
Nije me bilo neko vrijeme, ali evo me opet u punoj snazi... izvrsno si roman sastavio ovaj uvod u alternativnu ekonomiju i vodič kroz lokalne valute, nekonvencionalne platne sustave i alternativne sustave razmjena. Nadam se da će se tvoj trud isplatiti i namjera poslužiti svrsi, no sa žaljenjem primjećujem da i Google, i Yahoo i Bing nastavljaju s podmuklom politikom prema stranicama ove udruge.

Rezultati pretrage na upit "Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena" koji vode na originalni izvor, jednaki su nuli, a slično se odnosi i na neke novije članke s Crom Alternativnih Vijesti...

Re: Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena 9 Anni, 3 Mesi fa #2429

 • tomo
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Messaggi: 2
 • Karma: 0
Ponekad kroz povijest, baš kao sad kad nas vođe koji ne znaju voditi vode ravno u katastrofu biblijskih proporcija, nastupe vremena prave kušnje za ljudske duše. Mogu li se mir i blagostanje izroditi iz ničeg? Mir i blagostanje ne idu bez novih razmišljanja i novih vizija, a ovaj romanov uvod u alternativnu ekonomiju i vodič kroz lokalne valute, nekonvencionalne platne sustave i alternativne sustave razmjena predstavlja jedan njihov zaista dobar primjer.

Čovječanstvo mora biti jako oprezno da kroz samoopravdavanje ne sklizne u nasilje. Jednom kad nacija ili pojedinac krenu tom strmoglavicom, nemoguće je više zakočiti. Kad se ubojstvo, iz čiste koristi, prihvati za opravdano, ono prvo postaje navika, a zatim bolest. To su ta vremena u kojima radnje istražuju oni koje je zapravo prve potrebno ispitati...

Re: Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena 9 Anni, 3 Mesi fa #2430

kaubojka ha scritto:
Nije me bilo neko vrijeme, ali evo me opet u punoj snazi... izvrsno si roman sastavio ovaj uvod u alternativnu ekonomiju i vodič kroz lokalne valute, nekonvencionalne platne sustave i alternativne sustave razmjena. Nadam se da će se tvoj trud isplatiti i namjera poslužiti svrsi, no sa žaljenjem primjećujem da i Google, i Yahoo i Bing nastavljaju s podmuklom politikom prema stranicama ove udruge.

Rezultati pretrage na upit "Vodič Kroz Lokalne Valute, Platne Sustave I Sustave Razmjena" koji vode na originalni izvor, jednaki su nuli, a slično se odnosi i na neke novije članke s Crom Alternativnih Vijesti...

Ciao kaubojka,
sa zanimanjem sam pročitao tvoj članak na Crom Alternativnim Vijestima "Facebook, Twitter I Nekonvencionalne Valute: Može Li Reputacija Biti Novac?"

To s cenzurom, kontrolom Interneta i brojem posjeta nas više uopće ne tangira. Nisu to pretraživači Interneta, to su kompanije koje kontrolira totalitarni sustav za kojeg mi predstavljamo potencijalno veliku opasnost. Kao što smo najavili, iz tog razloga, naše napore koncentrirat ćemo na stvarni svijet, ja osobno na tome počinjem raditi za par dana samo da pozavršavam neke stvari.

By the way, onako usput, cijeli sajt je nedavno, 14 travnja 2012, gotovo kompletno promijenio sav sadržaj, i to i na engleskom, i na hrvatskom, i na talijanskom jeziku + dodane su neke nove stranice na sva tri različita jezika. Obavili smo veliku promociju, kroz email listu za englesko, srpsko-hrvatsko i talijansko govorno područje, na sva tri jezika kroz društvene mreže uključujući i Indymedia i Facebook i Twitter između ostalih, na sva tri jezika kroz najraznovrsnije sajtove i forume i blogove i social news sajtove...
Nema tu nikakvih tajni, živi ljudi o postojanju našeg sajta uopće nemaju pojma, svakodnevno nas po više puta posjeti par robota i to je to - evo kako izgleda statistika web stranica na 3 različita jezika koje postoje od 2007 godine i u čiju posjećenost je od tada uložen veliki trud (između ostalog u nekoliko navrata i plaćanjem profesionalnih usluga), u sklopu kojih funkcioniraju alternativne vijesti i forum:


internet_cenzura_alternativnih_valuta.jpgAli kao što spomenuh, to nas više ni najmanje ne zabrinjava, uskoro se umjesto po linkovima vidimo i srećemo na gradskim ulicama
 • Pagina:
 • 1
 • 2
 • 3
Tempo generazione pagina: 0.52 secondi